Problemen met drugs ?

Neem contact op, wij kunnen u mogelijk helpen !

Stichting Wivi (werk is voor iedereen ) stwivi@gmail.com

 


 


we willen hier voor u een aantal soorten drugs met hun bijwerkingen vermelden.

 

Qat (ook wel: chewing khat, kat of mira) is een licht stimulerend middel . Qat is het blad van de plant -Catha edulis- Kauwen op  bladeren verdrijft vermoeidheid en honger.

Qat wordt  gekweekt en regelmatig gebruikt in Kenia, Somalië en Jemen  waar het legaal is.  Qat wordt vanuit Kenia over de gehele wereld geëxporteerd, voornamelijk naar geëmigreerde Somalischse gebruikers , Jemenieten en Kenianen. Dit moet dan zo snel mogelijk gebeuren omdat de werking van qat alleen vers effect geeft.

In de Nederlandse wetgeving voor verdovende middelen  komt qat niet voor. In Nederland is het gebruik dus nog niet illegaal. Binnen de Nederlandse regering is men bezig om qat op te nemen onder de opiumwet, om het  op de lijst van verboden middelen te plaatsen. Qat werkt geestelijk en lichaamelijk verslavend. Het kan bij gebruik op lange termijn schade brengen aan gebruikers. Door gebruik van qat kunnen lichaamelijke verschijnselen zich voordoen zoals bijv. uitputting . Ook stijgen van bloeddruk kan voorkomen. E.e.a. met alle gevolgen van dien.


 

Cannabis

Cannabis (afkomstig van de Cannabis sativa of hennepplant) kennen we in de vormen wiet en hasj. De werkzame stof in hasj en wiet is THC (tetrahydrocannabinol). Je kunt wiet en hasj op verschillende manieren gebruiken. Soms wordt het gerookt in een speciale pijp maar meestal wordt het gerookt als joint (een soort ‘wietsigaret’). Blowen is het roken van wiet en hasj. Je kunt wiet en hasj ook verwerken in bakproducten, zoals een spacecake. Het effect van een spacecake is pas na één tot twee uur merkbaar. Hierdoor denken veel mensen dat het niet werkt en nemen ze nog een extra plak. Het risico op een te hoge dosis is hierdoor groot. De Opiumwet noemt wiet en hasj softdrugs - ze zijn dus officieel verboden. Het bezit van maximaal vijf gram voor eigen gebruik is strafbaar voor de wet maar wordt gedoogd. Als u meer dan vijf gram softdrugs bezit en u wordt betrapt, bent u strafbaar en zal strafvervolging tegen u worden ingesteld.

Wat doet het met je
Over het algemeen versterkt cannabisgebruik de stemming. Een gebruiker kan dus vrolijker worden maar ook depressief of angstig, als hij vóór gebruik al onrustig was. Cannabisgebruikers zijn vaak uit op een ‘relaxt’ gevoel en op intense zintuiglijke waarnemingen. Afhankelijk van de soort cannabis kun de gebruiker ‘stoned’ of zelfs ‘high’ worden. Hij kan zich vaak maar op één ding tegelijk concentreren en krijgt een licht gevoel in zijn hoofd.

Wat doet het met je
Over het algemeen versterkt cannabisgebruik de stemming. Een gebruiker kan dus vrolijker worden maar ook depressief of angstig, als hij vóór gebruik al onrustig was. Cannabisgebruikers zijn vaak uit op een ‘relaxt’ gevoel en op intense zintuiglijke waarnemingen. Afhankelijk van de soort cannabis kun de gebruiker ‘stoned’ of zelfs ‘high’ worden. Hij kan zich vaak maar op één ding tegelijk concentreren en krijgt een licht gevoel in zijn hoofd.

Werkingsduur
Enkele minuten na het roken van cannabis treden effecten op. Deze houden één tot vier uur aan. Bij het eten of drinken van cannabis treden effecten ongeveer een uur na gebruik op. Deze effecten houden gemiddeld drie tot twaalf uur aan.

Gevolgen cannabisgebruik
Hoewel cannabis volgens de wet onder softdrugs valt, is het gebruik ervan niet zo ‘soft’, niet zo onschuldig als u misschien zou denken. In hoge doses kan cannabis namelijk angst, paniek en psychoses veroorzaken. Cannabisgebruik kan een sterke geestelijke (en soms, bij zeer frequent gebruik, ook lichamelijke) afhankelijkheid veroorzaken. Veel voorkomende gevolgen van cannabisgebruik zijn:

 • Verminderde belangstelling voor gewone, dagelijkse activiteiten (school, sport).
 • Geheugen- en concentratieverlies (zoals in gesprekken of bij het maken van huiswerk).
 • Verminderde schoolprestaties.
 • Onverschilligheid.
 • Psychiatrische problemen (zoals psychoses, groter risico op schizofrenie).
 • Verminderde vruchtbaarheid.
 • Schade aan de longen en luchtwegen (het roken van drie pure joints is gelijk aan het roken van twintig sigaretten; het teer van een joint bevat vijftig procent meer kankerverwekkende stoffen dan van een sigaret).
 • Lagere drempel naar harddrugsgebruik.
 • Geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid

Gewenning
Soms is bij cannabisgebruik sprake van een negatieve tolerantie, dat wil zeggen: er is minder nodig voor hetzelfde effect.

Bron: Brochure Dat doet mijn kind niet, toch?, De Hoop, 2007

 

 

 

 


 

 

 

 

Cocaïne

Cocaïne (coke) is een stimulerende drug. Het is de meest bekende en populaire stimulerende drug in Nederland. Cocaïne is een kristalachtig wit poeder en wordt gemaakt van de cocaplant. Cocaïne is niet langer een elitedrug maar is populair onder alle lagen van de bevolking. Het gebruik van cocaïne onder jongeren verschilt per stad of regio - cijfers variëren tussen de drie en tien procent van de jongere bevolking. Steeds vaker wordt cocaïne gebruikt in combinatie met alcohol. Cocaïne zou namelijk ontnuchterend werken waardoor je meer en langer kunt drinken.

Cocaïne kun je snuiven, chinezen, basen en spuiten. Bij chinezen worden rookbare korrels cocaïne op een zilverpapiertje verdampt. Vervolgens snuift de gebruiker de dampen op via een kokertje. Ook kunnen de korrels verwarmd worden op een leeg glas met zilverpapier erover. Vervolgens worden de dampen opgesnoven. Gebruikers doen de korrels ook wel in een pijp, gevuld met water en maagzout of ammoniak. Om cocaïne te kunnen spuiten, moet de gebruiker het poeder oplossen in water en vervolgens inspuiten.

Een variant van cocaïne is de rookbare crack. Gebruikers kunnen crack basen of chinezen. De effecten hiervan zijn sneller merkbaar, van korte duur maar wel intens. Het aantal jongeren dat crack rookt, stijgt in Nederland. Gebruikers van cocaïne lopen een groot risico op geestelijke afhankelijkheid. Lichamelijke afhankelijkheid van cocaïne is niet bekend
.

Cocaïne kun je snuiven, chinezen, basen en spuiten. Bij chinezen worden rookbare korrels cocaïne op een zilverpapiertje verdampt. Vervolgens snuift de gebruiker de dampen op via een kokertje. Ook kunnen de korrels verwarmd worden op een leeg glas met zilverpapier erover. Vervolgens worden de dampen opgesnoven. Gebruikers doen de korrels ook wel in een pijp, gevuld met water en maagzout of ammoniak. Om cocaïne te kunnen spuiten, moet de gebruiker het poeder oplossen in water en vervolgens inspuiten.

Een variant van cocaïne is de rookbare crack. Gebruikers kunnen crack basen of chinezen. De effecten hiervan zijn sneller merkbaar, van korte duur maar wel intens. Het aantal jongeren dat crack rookt, stijgt in Nederland. Gebruikers van cocaïne lopen een groot risico op geestelijke afhankelijkheid. Lichamelijke afhankelijkheid van cocaïne is niet bekend.

Wat doet het met je
Cocaïne pept de gebruiker op. Het geeft hem het idee dat hij de hele wereld aankan. Hij ervaart niet langer vermoeidheid en honger en wordt heel actief. Cocaïne is vooral geestelijk verslavend. De gebruiker wil het geluksgevoel steeds weer opnieuw ervaren. Zonder cocaïne voelt hij zich depressief en lusteloos. Regelmatig gebruik van cocaïne vormt een aanslag op de gezondheid. Omdat de gebruiker weinig eet en slaapt, verbruikt hij in snel tempo zijn natuurlijke reserves.

Werkingsduur
Bij snuiven is het effect het minst heftig maar duurt deze het langst. Na een paar minuten ervaart iemand de werking en deze houdt vijftien tot zestig minuten aan. Spuiten heeft een onmiddellijk en heftiger effect. Dit houdt ongeveer tien minuten aan. Basen heeft ook een onmiddellijk effect, dat enkele minuten aanhoudt.

Gevolgen van cocaïnegebruik
Veel voorkomende gevolgen van cocaïnegebruik zijn:

 • Trillingen, bewegingsstoornissen, hartritmestoornissen.
 • Waanbeelden, angsten, achterdocht/paranoia, agressie.
 • Beschadiging neusslijmvlies en neustussenschot (bij snuiven).
 • Longbeschadiging (bij basen).
 • Ontstekingen/abcessen en virusziekten zoals HIV en hepatitis (bij spuiten met vuile naalden).
 • Ernstige vermagering en ondervoeding.
 • Dood door algehele lichamelijke uitputting

Gewenning
Bij regelmatig gebruik van cocaïne treedt geen lichamelijke gewenning op. Dat wil zeggen dat je niet steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken.

Bron: Brochure Dat doet mijn kind niet, toch?, De Hoop, 2007

 

 

 

 


 

 

 

 

Alcohol

Alcohol blijft het meest gebruikte middel in Nederland. Vooral onder uitgaande jongeren hoort het drinken van alcohol er helemaal bij. Pure alcohol (ethanol of ethylalcohol) is het werkzame bestanddeel van bier, wijn of sterke drank. Voor de hoeveelheid alcohol maakt het niet uit of je een standaardglas bier, wijn of sterke drank drinkt. Elk standaardglas bevat namelijk ongeveer evenveel pure alcohol, te weten 12 cc per glas.

Wat doet het met je
Alcohol is een dempend middel. In grote hoeveelheden kan het ook opwekkende effecten hebben. Alcohol neemt natuurlijke remmingen weg, waardoor de gebruiker zich losser en gemakkelijker beweegt in gezelschap. Onder jongeren is het indrinken vóór het uitgaan, een steeds groter wordende trend. Ook het binge drinken is zeer populair. Veel alcoholgebruikers merken dat alcohol hun problemen of spanningen onderdrukt.

Werkingsduur
De lever heeft één tot anderhalf uur nodig om één standaardglas alcohol af te breken. Je kunt helemaal niets doen om dit proces te versnellen. Bovendien, hoe meer iemand

drinkt, hoe langer dat afbreekproces duurt.

Gevolgen alcoholgebruik
Het risico op geestelijke (en lichamelijke) afhankelijkheid - verslaving - is erg groot. Daarbij lost alcoholgebruik problemen en spanningen niet op. Veel voorkomende gevolgen van alcoholgebruik zijn:

 • Het verdwijnen van remmingen, zelfoverschatting, terugloop reactiesnelheid.
 • Kater: misselijkheid, hoofdpijn en braken.
 • Euforische of juist depressieve stemming.
 • Bij consequent, langdurig gebruik: geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid.
 • Bij grote hoeveelheden: verdoofde zintuigen, bewusteloosheid, acuut levensgevaar.
 • Bij langdurig gebruik: vervetting lever, ontsteking maagslijmvlies, hart- en vaatziekten, hersenschade, Wernicke- en/of Korsakovsyndroom (ernstige psychische hersenaandoening).

Gewenning
Bij regelmatig gebruik van alcohol treedt gewenning (tolerantie) op. Dit betekent dat je steeds meer alcohol nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken.

Bron: Brochure Dat doet mijn kind niet, toch, De Hoop, 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSD

LSD is een tripmiddel en wordt gemaakt van een giftige schimmel, de moederkoorn. De drug veroorzaakt hallucinaties, dat wil zeggen dat het de zintuiglijke waarneming verandert. LSD is verkrijgbaar in de vorm van kleine, felgekleurde tabletten of als kleine stukjes papier met een druppel LSD erop. Het wordt meestal ingenomen maar kan ook worden gespoten.

Wat doet het met je
LSD versterkt bestaande emoties. Deze versterking kan heel hevig zijn. Als iemand zich prettig voelt, kan hij in extase raken. Echter, is dit niet zo, dan kan hij ook in paniek raken. De beleving van tijd en ruimte verandert en iemand gaat hallucineren. Iemand die LSD gebruikt, kan de werkelijkheid niet meer goed inschatten. Dit kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden. De effecten van LSD kunnen terugkomen, zonder dat iemand gebruikt heeft, soms maanden tot jaren later. Van tevoren is niet goed in te schatten wat het effect van LSD op iemand zal zijn.

Werkingsduur
De effecten van LSD treden na twintig tot dertig minuten op. Ze houden gemiddeld vier tot acht uur aan. Het piekeffect duurt twee tot zes uur. Na twaalf tot 24 uur is het middel volledig uitgewerkt.

Wat doet het met je
LSD versterkt bestaande emoties. Deze versterking kan heel hevig zijn. Als iemand zich prettig voelt, kan hij in extase raken. Echter, is dit niet zo, dan kan hij ook in paniek raken. De beleving van tijd en ruimte verandert en iemand gaat hallucineren. Iemand die LSD gebruikt, kan de werkelijkheid niet meer goed inschatten. Dit kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden. De effecten van LSD kunnen terugkomen, zonder dat iemand gebruikt heeft, soms maanden tot jaren later. Van tevoren is niet goed in te schatten wat het effect van LSD op iemand zal zijn.

Werkingsduur
De effecten van LSD treden na twintig tot dertig minuten op. Ze houden gemiddeld vier tot acht uur aan. Het piekeffect duurt twee tot zes uur. Na twaalf tot 24 uur is het middel volledig uitgewerkt.

Gevolgen van LSD-gebruik
Hoewel LSD vrijwel niet geestelijk en lichamelijk verslavend is, is het gebruik ervan niet zonder risico’s. LSD verandert de waarneming van de werkelijkheid. Een gebruiker is niet langer in staat een goede inschatting van situaties te maken. Dit kan zeer ernstige gevolgen hebben. Ook kan de onbekende sterkte onaangename verrassingen opleveren. Veel voorkomende gevolgen van LSD-gebruik zijn:

 • Bad trip of flippen (de gebruiker ervaart een trip als een nachtmerrie; voor jongeren die zichzelf nog niet zo goed kennen, kan LSD-gebruik een zeer nare ervaring worden).
 • Flashback (weken, maanden of zelfs jaren later beleeft de gebruiker opeens weer wat hij tijdens de trip heeft beleefd).
 • Psychose (de gebruiker kan niet langer onderscheid maken tussen werkelijkheid en trip; hij hoort stemmen, is verward en paranoia).
 • Gezondheidsrisico’s tijdens de zwangerschap voor zowel moeder als kind.
 • Geestelijke verslaving (de gebruiker voelt zich niet langer goed of blij zonder LSD).

Gewenning
LSD kent een zekere lichamelijke gewenning, dat wil zeggen: het nemen van een nieuwe dosis LSD vlak na gebruik heeft geen enkel lichamelijk effect. Het lichaam is er dan als het ware ongevoelig voor. Pas na een dag of vier ervaart de gebruiker weer effecten als hij LSD gebruikt

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Heroïne

Heroïne is een verdovende drug. Het veroorzaakt een roes en heeft ook een dempende werking. Het wordt gemaakt uit opium, een drug die uit de papaverplant gewonnen wordt. In Nederland wordt heroïne meestal gerookt (chinezen). Soms wordt het gespoten. Op straat wordt heroïne aangeboden in de vorm van bruin poeder of bruine balletjes. Mensen gebruiken meestal heroïne wanneer ze zoveel coke of speed gebruiken dat ze er paranoia van worden. Heroïne dempt deze paranoia. Heroïne is weinig populair onder volwassenen en jongeren.

Wat doet het met je
Heroïne verdooft alles, niet alleen lichamelijke pijn maar ook verdriet. In het begin kan de gebruiker last krijgen van misselijkheid, hoofdpijn, braken, duizeligheid, jeuk en een ‘licht’ gevoel in zijn hoofd. De hartslag en ademhaling worden vertraagd en de lichaamstemperatuur wordt lager. De gebruiker ervaart vanaf de eerste keer een onmiddellijke roes (flash) en hij voelt zich warm en gelukkig. Ook wordt hij ontspannen, in zichzelf gekeerd en onverschillig. Niets doet er echt meer toe. Langdurig gebruik van heroïne heeft op het lichaam een verwoestend effect. Stoffen waarmee heroïne versneden wordt, zijn vaak erg giftig. Aan heroïne kun je zeer snel geestelijk én lichamelijk verslaafd raken.

Werkingsduur
De effecten van heroïnegebruik treden snel op en houden zo’n vier tot zes uur aan.

Wat doet het met je
Heroïne verdooft alles, niet alleen lichamelijke pijn maar ook verdriet. In het begin kan de gebruiker last krijgen van misselijkheid, hoofdpijn, braken, duizeligheid, jeuk en een ‘licht’ gevoel in zijn hoofd. De hartslag en ademhaling worden vertraagd en de lichaamstemperatuur wordt lager. De gebruiker ervaart vanaf de eerste keer een onmiddellijke roes (flash) en hij voelt zich warm en gelukkig. Ook wordt hij ontspannen, in zichzelf gekeerd en onverschillig. Niets doet er echt meer toe. Langdurig gebruik van heroïne heeft op het lichaam een verwoestend effect. Stoffen waarmee heroïne versneden wordt, zijn vaak erg giftig. Aan heroïne kun je zeer snel geestelijk én lichamelijk verslaafd raken.

Werkingsduur
De effecten van heroïnegebruik treden snel op en houden zo’n vier tot zes uur aan.

Gevolgen van heroïnegebruik
Eén keer heroïne gebruiken kan al ernstige gevolgen hebben. Een te hoge dosis kan een adem- of hartstilstand veroorzaken. Veel voorkomende gevolgen van heroïnegebruik zijn:

 • Verergering van ziekten (worden niet opgemerkt doordat heroïne symptomen verdooft).
 • Ontstekingen/abcessen of virusziekten zoals HIV en hepatitis (bij spuiten met vuile naalden).
 • Ernstige vermagering en ondervoeding.
 • Verslaving: zeer snelle geestelijke en zware lichamelijke afhankelijkheid.
 • Dood door overdosis.

Gewenning
Bij heroïnegebruik treedt een snelle gewenning op. Dat wil zeggen dat je steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken.

Bron: Brochure Dat doet mijn kind niet, toch?, De Hoop, 2007

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Ecstasy (XTC)

XTC (3,4-methyleendioxymethamfetamine of MDMA) is een synthetische harddrug. ‘Synthetisch’ wil zeggen dat deze drugs in laboratoria worden geproduceerd. XTC blijft populair onder uitgaande jongeren. Het wordt ook gewoon gebruikt op straat. In Nederland is het gebruik van XTC ten opzichte van andere landen relatief hoog. De drug verschijnt in de vorm van pillen en capsules en vaak onder allerlei namen (logo’s, automerken). Het gebruik van XTC kan leiden tot sterke geestelijke afhankelijkheid. Lichamelijke afhankelijkheid van XTC is niet bekend.

Wat doet het met je
XTC heeft een opwekkende en hallucinerende werking. De gebruiker krijgt veel energie en heeft het gevoel dat hij de hele nacht kan doorgaan. Hij voelt zich helder, alert en zorgeloos. XTC zorgt ervoor dat de gebruiker zich verbonden voelt met andere mensen. Het zorgt voor een euforisch gevoel en laat remmingen verdwijnen. XTC versterkt over het algemeen de gevoelens die iemand al heeft. Na uitwerking van XTC vallen gebruikers vaak in een enorm gat, zowel geestelijk als lichamelijk. Omdat er zoveel verschillende concentraties en pillen op de markt zijn, is het effect van XTC slecht te voorspellen. De uitwerking verschilt bovendien per persoon.

Werkingsduur
Effecten treden op na vijftien tot twintig minuten en houden zo’n vier uur aan.

Wat doet het met je
XTC heeft een opwekkende en hallucinerende werking. De gebruiker krijgt veel energie en heeft het gevoel dat hij de hele nacht kan doorgaan. Hij voelt zich helder, alert en zorgeloos. XTC zorgt ervoor dat de gebruiker zich verbonden voelt met andere mensen. Het zorgt voor een euforisch gevoel en laat remmingen verdwijnen. XTC versterkt over het algemeen de gevoelens die iemand al heeft. Na uitwerking van XTC vallen gebruikers vaak in een enorm gat, zowel geestelijk als lichamelijk. Omdat er zoveel verschillende concentraties en pillen op de markt zijn, is het effect van XTC slecht te voorspellen. De uitwerking verschilt bovendien per persoon.

Werkingsduur
Effecten treden op na vijftien tot twintig minuten en houden zo’n vier uur aan.

Gevolgen XTC-gebruik
Eén keer XTC gebruiken kan al zeer ernstige gevolgen hebben. Zo kan iemand met een hartafwijking een hartinfarct krijgen. XTC kan hersenbeschadigingen of grote angsten veroorzaken. Andere veel voorkomende gevolgen van XTC-gebruik zijn:

 • Overmoedigheid en verminderd coördinatievermogen.
 • Hartkloppingen, spierkrampen, misselijkheid, paniekaanvallen (zowel door de XTC als door andere, in de pil aanwezige stoffen).
 • Leverbeschadiging.
 • Oververhitting (in combinatie met externe factoren zoals weinig ventilatie, weinig drinken (uitdroging)).
 • Algehele lichamelijke uitputting.
 • Depressies, angsten, hallucinaties en slaapstoornissen.
 • Verslaving.
 • Overlijden (door allergische reactie op stoffen in de pil of door het gebruik in combinatie met andere pillen).

Gewenning
Gewenning treedt gedeeltelijk op. Voor wat betreft de bewustzijnsveranderende werking heeft de gebruiker steeds meer nodig om hetzelfde effect te bereiken. XTC laat de serotonine in de hersenen in één keer vrij komen. Serotonine beïnvloedt stemming en emoties. Het duurt lang voordat het lichaam deze stof weer heeft aangevuld. Wanneer iemand vaker XTC gebruikt, heeft de drug alleen nog maar een opwekkend effect.


 

 

 

 

 

 

 

 

GHB

Wat is het?

Stofnaam
GammaHydroxyButyraat

Straatnaam
GHB, Liquid E

(Chemische) samenstelling
4-hydroxybutanol zuur

Bron
Farmaceutische industrie, doe-het-zelfpakketten (via internet)

Uiterlijk
GHB is een wit poeder. Dit kan gemakkelijk pasta-achtig worden door blootstelling aan de buitenlucht omdat het een hygroscopische stof is (trekt vocht aan)
Stroperige vloeistof (meestal kleurloos, maar soms met kleurtje)
Tabletten en capsules (zeer zeldzaam)

 Wat doet het met je?

Werking
De werking van GHB hangt heel erg af van de dosering. Bij lage doseringen werkt het ongeveer als alcohol, bij hogere doseringen heeft het iets weg van XTC en bij nog hogere doseringen werkt het als verdovingsmiddel (anestheticum) en kun je zelfs in een soort coma raken.

Lichamelijk

 •                        ontspannend
 •                        slaperigheid
 •                        hoge bloeddruk
 •                        vetvermindering
 •                        spiergroei
 •                        incontinentie
 •                       
 • verlaging lichaamstemperatuur
 •                        vertraagde hartslag
 •                        ademhalingsdepressie
 •                        braken
 •                       mogelijk bewustzijnsverlies en reversibele coma (coma waar je uit komt).    
 • Psychisch:
 •                       ontremming (bij een lage dosis)
 •                       euforie (het gevoel alles aan te kunnen) bij een hogere dosis
 •                       milde visuele hallucinaties
 •                       stemmingsverbetering
 •                       duizeligheid
 •                       geheugenverlies.

GHB met andere drugs
Combineer GHB nooit met alcohol!!! Alcohol versterkt de (negatieve) effecten van GHB en deze combinatie is levensgevaarlijk. Verder is gecombineerd gebruik met slaap- en kalmeringsmiddelen (benzodiazepines, phenotiazines, barbituraten) en opiaten (heroïne, opium, methadon etc.), anti-spuugmiddelen (anti-convulsiemiddelen), anti-allergie middelen en andere slaapmiddelen riskant. Weet je niet zeker of je een van deze middelen gebruikt, neem dan contact op met je huisarts of Parnassia Preventie.

Werkingsduur
GHB werkt meestal na 15-30 minuten na inname van ongeveer 2 gram en de werking blijft ongeveer 3 uur aanhouden.

Aantoonbaarheid
GHB is een stof die al van nature in het lichaam zit. Het is redelijk snel uit ons systeem en kan vijf uur na gebruik GHB al niet meer aantoonbaar zijn in bloed en/of urine.

 

Gebruik en risico's

Gebruiksmethoden
Je kunt GHB drinken en slikken. GHB kan ook gespoten worden, maar dit komt in Nederland zeer zelden voor.

Risico’s

Lichamelijk:

 •  bewusteloosheid
 • stoppen van de ademhaling doordat de tong
 • deze blokkeert
 • door braken kan de maaginhoud in de longen terechtkomen waardoor je stikt.

 

 

Risicogroepen zijn mensen met epilepsie, het Cushings syndroom, hart- en vaatziekten, hyperprolactinemie en een hoge bloeddruk.
De als aangenaam ervaren werkzame dosering ligt vlak onder de dosering waarbij men in een coma kan raken. Bij GHB komen wisselende concentraties voor, waardoor goed doseren bijna onmogelijk is. Vertrouw ook geen informatie over doseringen die op internet worden gegeven, maar laat je GHB testen bij de
drugs testservice. De risico's zijn veel groter wanneer je het met alcohol combineert (zie: wat doet het met je?). Bij verkeerd gebruik kan GHB zeer gevaarlijk zijn en zelfs leiden tot de dood.

Verslaving
Regelmatig gebruik van GHB kan leiden tot verslaving en tolerantie. Tolerantie houdt in dat je steeds meer GHB nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. Er kunnen ontwenningsverschijnselen optreden

die vergelijkbaar zijn met de ontwenningsverschijnselen van alcohol (bijvoorbeeld trillen, slapeloosheid, angsten, onrust, transpireren) als je stopt na dagelijks gebruik. Als je wilt stoppen, neem dan contact op met je huisarts.

Gebruikerservaringen
GHB veroorzaakt hallucinaties, euforie (het gevoel alles aan te kunnen) en ontremming bij lage dosis. Verder wordt seksuele stimulatie gerapporteerd door gebruikers. Gebruikers vergelijken GHB met marihuana, alcohol en met Valium (Diazepam).

GHB en anti-depressiva

Antidepressiva zijn medicijnen (tabletten) die de klachten van een depressie verminderen. Serotonine is een stof in de hersenen die een belangrijke rol speelt bij stemming en emoties. Een van de belangrijkste oorzaken van een depressie is een te lage hoeveelheid aan serotonine in de hersenen. Antidepressiva zorgen voor een grotere beschikbaarheid van serotonine. Hierdoor vermindert de depressie en verbetert de stemming.
De belangrijkste antidepressiva zijn de serotonine heropname remmers (SSRI’s) en de tricyclische antidepressiva (TCA’s). SSRI’s blokkeren de heropname van serotonine. TCA’s blokkeren de heropname van zowel serotonine als noradrenaline. Naast deze twee antidepressiva bestaat er nog een derde groep, de monoamine-oxidase remmers (MAO remmers). Deze groep van antidepressiva worden bijna niet meer voorgeschreven, met uitzondering van moclobemide.
GHB en anti-depressiva hebben een totaal verschillende werking. GHB heeft een verdovende werking op het lichaam terwijl antidepressiva juist een meer activerende werking hebben. Op basis van deze gegevens kun je stellen dat gecombineerd gebruik geen logische keuze is. Helaas is er nog te weinig informatie beschikbaar om van echte interacties te kunnen spreken.

Wet

GHB valt sinds oktober 2002 onder de Opiumwet (Lijst II). Daarvoor viel GHB onder de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening. Tot 7 mei 1996 was het middel verkrijgbaar in smartshops als legale chemische drug. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de verkoop verboden op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening. Produceren, verhandelen en bezitten is nu helemaal verboden.

Markt
Een buisje GHB kost € 4 à 5. Bodybuilders gebruikten soms GHB omdat het de vorming van groeihormoon zou stimuleren. GHB wordt ook wel een 'partydrug' genoemd en wordt recreatief vooral thuis, op party’s en after-party’s gebruikt.

 

( Bron Jellinekkliniek Amsterdam)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speed en amfetaminen

Speed betekent ‘snel’. De gebruiker kan sneller denken en werken; hij barst van de energie. Speed is een synthetische, zeer stimulerende harddrug. De werkzame stof in speed is amfetamine. Speed is niet zo populair, ook onder jongeren. Speed kan gerookt, gesnoven, geslikt of gespoten worden. Bij roken wordt de speed in een sjekkie mee gerold. Bij snuiven wordt de drug op een gladde ondergrond met een mesje in een lijntje geschoven en door een buisje opgesnoven. Slikken kan in twee vormen: als pil of als speedball. Hierbij verpakt de gebruiker de speed in een vloeitje en slikt hij het vervolgens door. Bij spuiten wordt speed opgelost in water en daarna ingespoten.

Speed wordt vaak gebruikt op hardcore feesten en is relatief populair in bepaalde scenes, zoals electro, trance, underground en techno. Het kan een zeer sterke geestelijke afhankelijkheid veroorzaken. Speed veroorzaakt geen lichamelijke afhankelijkheid maar is wel zeer schadelijk voor het lichaam.

Wat doet het met je
Speed geeft de gebruiker het gevoel dat hij sneller kan denken en werken. Het heeft een stimulerende werking op het uithoudingsvermogen. De gebruiker voelt zich energiek, blij en zelfverzekerd. Iemand die speed gebruikt, krijgt stijve kaken en grote pupillen. Hij kan schokkende bewegingen gaan maken.

Pas wanneer de drug is uitgewerkt, voelt iemand dat hij teveel van zijn lichaam gevergd heeft. De natuurlijke reserves van het lichaam worden gebruikt. Na gebruik Speed wordt vaak gebruikt op hardcore feesten en is relatief populair in bepaalde scenes, zoals electro, trance, underground en techno. Het kan een zeer sterke geestelijke afhankelijkheid veroorzaken. Speed veroorzaakt geen lichamelijke afhankelijkheid maar is wel zeer schadelijk voor het lichaam.

Wat doet het met je
Speed geeft de gebruiker het gevoel dat hij sneller kan denken en werken. Het heeft een stimulerende werking op het uithoudingsvermogen. De gebruiker voelt zich energiek, blij en zelfverzekerd. Iemand die speed gebruikt, krijgt stijve kaken en grote pupillen. Hij kan schokkende bewegingen gaan maken.

Pas wanneer de drug is uitgewerkt, voelt iemand dat hij teveel van zijn lichaam gevergd heeft. De natuurlijke reserves van het lichaam worden gebruikt. Na gebruik voelt de gebruiker zich moe, depressief en hongerig. Het gebruik van speed heeft ernstige gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Werkingsduur
Afhankelijk van de manier waarop het middel ingenomen wordt, treden de effecten na nul tot twintig minuten op. De effecten houden zo’n vier tot acht uur aan.

Gevolgen van het gebruik van speed en amfetamine
Het eenmalig gebruik van speed of amfetamine kan al ernstige gevolgen hebben. Veel voorkomende gevolgen van speedgebruik zijn:

 • Oververhitting (in combinatie met langdurig dansen).
 • Uitval van tanden en kiezen, afbrokkelende nagels.
 • Hersenbeschadiging.
 • Waanbeelden, angsten, overmoedigheid en agressie.
 • Dwangmatige handelingen (kauwen en tandenknarsen).
 • Beschadiging neusslijmvlies en neustussenschot (bij snuiven).
 • Ontstekingen/abcessen en virusziekten (bij spuiten met vuile naalden).
 • Ernstige vermagering en ondervoeding
 • Geestelijke verslaving en lichamelijke aftakeling.
 • Dood door algehele lichamelijke uitputting.

Gewenning
Bij het gebruik van speed treedt een sterke gewenning op. Dat wil zeggen dat je steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken.

Bron: Brochure Dat doet mijn kind niet, toch?, De Hoop, 2007

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methadon

Methadon wordt in Nederland voorgeschreven

als medische vervanger van heroïne, onder andere in methadonprogramma’s. De drug is over het algemeen zuiver en niet versneden met andere stoffen. In Nederland is het aantal methadoncliënten stabiel. Methadon is een verdovende drug en heeft vrijwel dezelfde werking als heroïne. Methadon veroorzaakt echter geen roes of ‘flash’. Bovendien houden de effecten langer aan.

Wat doet het met je
Methadon heeft dezelfde effecten en risico’s als heroïne. Omdat bij methadoninname geen ‘flash’ optreedt, gebruiken verslaafden vaak daarnaast ook heroïne. Dit vergroot het risico op een overdosis. Methadon veroorzaakt een zeer heftige lichamelijke afhankelijkheid.

Werkingsduur
De effecten van methadon treden snel op en kunnen tot 36 uur aanhouden.

Gevolgen van methadongebruik
De gevolgen van methadongebruik kunnen gelijk zijn aan die van heröinegebruik. Omdat methadon in Nederland op medische indicatie voorgeschreven wordt, loopt een gebruiker minder risico op ziekten en ontstekingen ten gevolg van vuile naalden. Andere veel voorkomende gevolgen van methadongebruik zijn:

 • Misselijkheid, zweten en braken.
 • Obstipatie en impotentie.
 • Heftiger afkickverschijnselen vanwege de langere halfwaardetijd van methadon (methadon werkt veel langer en blijft langer in het lichaam).

Gewenning
Bij methadongebruik treedt een zeer snelle lichamelijke gewenning op.

Bron: Brochure Dat doet mijn kind niet, toch?, De Hoop, 2007

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Tabak

Wat doet het met je
Het werkzame bestanddeel in tabak is nicotine. Het roken van tabak brengt een snelle en sterke geestelijke afhankelijkheid met zich mee. Daarbij zorgt regelmatig roken ook voor een lichamelijke afhankelijkheid. Veel voorkomende ontwenningsverschijnselen zijn: irritatie, rusteloosheid, nervositeit, trillen, beven en zweten.

Vroeger werd aangenomen dat het roken van tabak gezond was. Tegenwoordig weten we dat roken in Nederland nog steeds de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte is. Verschillende overheidscampagnes stimuleren rokers om te stoppen met roken. Het roken in openbare gelegenheden wordt steeds meer aan banden gelegd. Toch zijn er in Nederland nog altijd meer dan vier miljoen rokers. Een positieve trend is dat het aantal rokende jongeren daalt. Niet roken wordt onder jongeren steeds meer de norm.

Tabak is een opwekkend middel. De bloeddruk en hartslag gaan omhoog bij het roken van tabak. Daarbij neemt roken het hongergevoel tijdelijk weg. Hierdoor kunnen mensen aankomen waneer ze stoppen met roken. Bij het inhaleren wordt de nicotine snel in het lichaam opgenomen en bereikt de stof binnen enkele seconden de hersenen. In hoge doseringen werkt nicotine als een gif. Als de hoeveelheid gif in een pakje van twintig sigaretten in één keer in het bloed zou komen, zou dat dodelijk zijn.

Werkingsduur
Effecten treden binnen enkele seconden op en houden een half uur aan.

Gevolgen van tabaksgebruik
De schadelijke gevolgen van roken voor de gezondheid zijn groot. Dit heeft vooral te maken met de bestanddelen nicotine, koolmonoxide en teer in tabak. Sommige van deze gevolgen zijn helaas pas op latere leeftijd zichtbaar, waardoor er geen gevaar wordt gezien in het beginnen met roken. Veel voorkomende gevolgen van tabaksgebruik zijn:

 • Slechte adem, gele tanden en vingers.
 • Geldtekort (roken is duur!).
 • Verminderde weerstand, ziekte.
 • Irritatie van de luchtwegen.
 • Kortademigheid en slechte conditie (door de koolmonoxide).
 • Schade aan het hart- en vaatstelsel: vernauwing van de bloedvaten, verhoging hartslag en bloeddruk (door de nicotine).
 • Chronische bronchitis, longemfyseem, longkanker (door de teer).
 • Schade door mee-roken.
 • Geestelijke en lichamelijke verslaving.

Gewenning
Bij regelmatig gebruik van tabak treedt gewenning op. Dit betekent dat je steeds meer tabak (met name nicotine) nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken.

Bron: Brochure Dat doet mijn kind niet, toch?, De Hoop, 2007

 

 

 

 


 

 

 

Problemen met drugs

neem contact  op, wij kunnen u mogelijk helpen !

stwivi@gmail.com